Referater:
17. september 2016
Referat generalforsamling i Dansk 29er Klub

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Årsregnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af formand
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og min. 1 suppleant
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
 
Ad.1: Valg af dirigent:
Helle Søndergaard Fuglbjerg blev valgt

Ad.2: Formandens beretning (uddrag):
Resultatmæssigt har vi et haft et fantastisk år. Niveauet har været bedre end længe. Vi har haft både i top 10 til både EM, EM og Ungdoms VM - og helt fantastisk  en sølv medalje til Lærke og Iben ved UVM.
Vi er en solid flok, med et godt sammenhold. Vi har en bred top og mange upcoming sejlere.

Ad.3: Årsregnskab:
Desværre har vi ikke noget årsregnskab at fremlægge fordi der har været udfordringer med kasserer posten. Dette bliver en af den nye bestyrelses første opgaver.

Ad.4: Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fortsætter som i år, men vi forventer en fremtidig stigning i takt med at klassen øger aktiviteten.

Ad.5: Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag. Dog ligger der et ønske fra bestyrelsen om at den fremtidige bestyrelse skal styrkes. Vi ønsker at alle de store klubber bliver medlem af bestyrelsen (Thurø, Middelfart, YF, KDY, Aarhus), ligesom vi ønsker at bestyrelsen får styrke til at magte at arrangere flere events pr. år, lidt ligesom Zoom8 klubben.
Generalforsamlingen bakker op om dette.

Ad.6: Valg af formand:
Formand: Jacob Precht blev valgt som formand

Ad.7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og min. 1 suppleant:
Der blev valgt følgende personer:
Erik Christiansen, Middelfart Sejlklub
Iben Nielsby, sejler                 
Natacha Violet Saouma-Pedersen, sejler
Pierre Baad, Aarhus Sejlklub
Jens-Philip Dehn-Toftehøj, sejler
Vi holder en plads, fordi de tilstedeværende fra KDY lover at stille med en voksen, der evt. vil overtage kasserer hvervet.
Nicolai Baekgaard, sejler
Ulrik Dyre, sejler
 
Ad.8: Valg af revisor:
Der blev ikke valgt nogen revisor
 
Ad.9: Eventuelt:
  1. Jan Christiansen fra Dansk Sejlunion har ønsket ordet. Her er nogle stikord fra hvad han sagde:
  • DS støtter klassen med støtte til træning og diverse events
  • DS ønsker at klassen afleverer 3 standard kalendre, som kan lægges på DS hjemmeside. En rookie kalender, en alm. kalender og en topsport kalender
  • DS har opbygget en klubnetværksliste. Klassen skal hjælpe DS med at holde denne liste vedlige
  • Jan fortæller at der har været en møde række omkring den nye stævnestruktur
  • Der informeres om den nye talentstrategi
  • DS har også et ønske om at klassen udfylder en ambassadør funktion, hvor klassen tager rundt og hjælper nye klubber i gang med 29ere
  • DS har aftalt med klassen at der oprettes en mentor rolle. Det er nogle personer der offentliggøres på DS og klassens hjemmesider og som kan kontaktes af alle 29er sejlere, trænere, forældre og klubber, der har udfordringer. Jakob Precht og Iben Nielsby har meldt sig og er godkendt af bestyrelsen.
  • Sejler CV
 
  1. Eurocup 2017. KDY vil gerne have en Eurocup til KDY i foråret. Det bakker klassen op om. Der forestår et arbejde med at finde den rigtige dato, der både passer i klassens internationale kalender og i KDYs kalender.
Referent: Pierre Baad
Der er endnu ikke nogle referater
Dansk 29er Klub