Bestyrelse:
Mads Fuglbjerg (ASK)
Formand: 
 • Formanden er den øverste ansvarlige og udtaler sig på foreningens vegne
 • Sammen med kasseren skal han godkende betaling fra klubbens konto
 • Står for den daglige drift, fx indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling
 • Sætter dagsordenen på bestyrelsesmøder og er ordstyrer
Victor Ilic Ladefoged (KDY)
Næstformand:
 • Næstformanden overtager formandsposten, hvis formanden stopper
 • Derfor skal næstformanden være velinformeret om, hvad der foregår
 • Næstformanden er en af foreningens drivende kræfter
Joachim Berg (KBL)
International repræsentant:
 • Ansvarlig for kontakten til den internationale klasseorganisation
 • Ansvarlig for kontakten til det Skandinaviske samarbejde
 • Ansvarlig for kontakten til andre internationale kontakter
Erik Christiansen (MS)
National repræsentant:
 • Ansvarlig for kontakten til Dansk Sejlunion
 • Ansvarlig for kontakten til andre nationale samarbejdspartnere
August Engkilde (KDY)
Web master (er ikke del af bestyrelsen, men fungerer som en support):
 • Står for at vedligeholde hjemmesiden

Frederik Fomsgaard Bruun (ASK)

Sejler repræsentant:
 • Sørger ved alle stævner, træningslejre mm. for at koordinere sejlernes holdning
 • Dialog med stævneleder, baneleder, holdleder og trænere på vegne af sejlerne
Filip Hansen (YF)
Events:
 • Ansvarlig for aftaler om DM med klubber og evt. andre klasser, der deltager
 • Ansvarlig for at vedligeholde klassens kalendre på hjemmeside og facebook
 • Ansvarlig for at der tages initiativ til fællesture, fx Cavalaire, EM og VM
Mads Poder (KDY)

Marcus Langagergaard (ASK)

 
Menige medlemmer
Pia Pedersen (KDY)
Kasserer:
 • Holder regnskab med udgifter og indtægter
 • Sende regninger ud til de der måtte skylde foreningen penge
 • Holde medlemslisten up-to-date
Dansk 29er Klub