Bestyrelse:
Victor Ilic Ladefoged (KDY)
Formand: 
 • Formanden er den øverste ansvarlige og udtaler sig på foreningens vegne
 • Sammen med kasseren skal han godkende betaling fra klubbens konto
 • Står for den daglige drift, fx indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling
 • Sætter dagsordenen på bestyrelsesmøder og er ordstyrer
Marcus Langagergaard
Næstformand:
 • Næstformanden overtager formandsposten, hvis formanden stopper
 • Derfor skal næstformanden være velinformeret om, hvad der foregår
 • Næstformanden er en af foreningens drivende kræfter
Joachim Berg (KBL)
International repræsentant:
 • Ansvarlig for kontakten til den internationale klasseorganisation
 • Ansvarlig for kontakten til det Skandinaviske samarbejde
 • Ansvarlig for kontakten til andre internationale kontakter
????
National repræsentant:
 • Ansvarlig for kontakten til Dansk Sejlunion
 • Ansvarlig for kontakten til andre nationale samarbejdspartnere
?????
Web master (er ikke del af bestyrelsen, men fungerer som en support):
 • Står for at vedligeholde hjemmesiden

?????

Sejler repræsentant:
 • Sørger ved alle stævner, træningslejre mm. for at koordinere sejlernes holdning
 • Dialog med stævneleder, baneleder, holdleder og trænere på vegne af sejlerne
Filip Hansen (YF)
Events:
 • Ansvarlig for aftaler om DM med klubber og evt. andre klasser, der deltager
 • Ansvarlig for at vedligeholde klassens kalendre på hjemmeside og facebook
 • Ansvarlig for at der tages initiativ til fællesture, fx Cavalaire, EM og VM
Linda Cerup-Simonsen

Daniel Whittle

 
Suppleanter
Pia Pedersen (KDY)
Kasserer:
 • Holder regnskab med udgifter og indtægter
 • Sende regninger ud til de der måtte skylde foreningen penge
 • Holde medlemslisten up-to-date
Dansk 29er Klub